Burg. Hustinxstraat 54 | 6512 AE | Nijmegen
06-41850575

Tekening erfafscheiding

Voor €320,-
Bouwtekening-erfafscheiding

Tekening erfafscheiding. Als je exact wilt weten waar de grens van je perceel ligt, dan is het erg handig om in bezit te zijn van een tekening erfafscheiding. Zo kun je er bijvoorbeeld achter komen tot hoever je je afscheiding exact mag bouwen. Wellicht kom je op nieuwe ontdekkingen. Bijvoorbeeld dat de schutting van je buurman op jouw grond staat.

Wanneer je een afscheiding wilt gaan plaatsen, kan er in enkele gevallen een omgevingsvergunning nodig zijn. Als een omgevingsvergunning vereist is, kunnen wij je hiermee helpen. In sommige gemeenten zijn de eisen van de ruimtelijke kwaliteit strenger dan in andere gemeenten. Om de ruimtelijke kwaliteit hoog te houden streven gemeenten ernaar om rommelige indrukken in straten te voorkomen. Zo mogen er in sommige straten in Nederland bijvoorbeeld erfafscheidingen van 1 meter hoog worden geplaatst aan de voorkant van een huis. Aan de achterkant van datzelfde huis mag er een erfafscheiding van maximaal 2 meter hoog geplaatst worden.

Voordat je een afscheiding gaat plaatsen, adviseren wij je om een vergunningscheck te doen. Hieruit volgt of je afscheiding wel of  niet vergunningsplichtig is.

Welke informatie staat er op een tekening erfafscheiding?

Een omgevingsvergunning voor je erfafscheiding kan worden verleend als de gemeente in bezit is van tekeningen. Op deze tekeningen staan de volgende onderwerpen:

  • Plattegrond van je bestaande perceel;
  • Plattegrond van je nieuwe perceel;
  • Gevelaanzichten van je bestaande perceel;
  • Gevelaanzichten van je nieuwe perceel;
  • Situatietekening met omliggende straten;
  • Materiaalstaat. Hier staan alle zichtbare materialen en kleurgebruik van de erfafscheiding in een tabel weergegeven.

Hoeveel kost een tekening van mijn erfafscheiding?

Voor een tekening van je erfafscheiding hanteren wij een vaste prijs van €320,-. Via ons offerte aanvraagformulier kun je aangeven dat je een tekening erfafscheiding nodig hebt.

Nog vragen? Stel ze gerust.